Elementmajade paigaldamise parimad praktikad

Vundament:

Elementmaja püstitus algab peale vundamendi valmimist ning vundamendi aluste kommunikatsioonitööde lõppu.
Norras, Rootsis ja Soomes kasutame vundamendi ehitamiseks – perimeetri ehitamisel kassett või sandwich valmis elemente (tempsi plaat, polüstürool, betoonvahe). Betoonvahe betoneerime peale kassettide paigaldust. Olemas ka eraldi nurga elemendid nii sise kui välisnurkade jaoks.
Hoones sees kasutatame plaatvundamenti, mis on eraldiseisev perimeertis oleva vundamendi lindiga.

Aluspuud ja seinaelementide paigaldus:

Aluspuud paigaldame vastavalt etteantud tehase aluspuude plaanile. Aluspuude kinnitamiseks kasutame kiilankruid sammuga 500-600mm. Aluspuude alla paigaldame vastava windbreaki servadega sbsi, et hiljem see seina windbreakiga ühendada ja eraldada aluspuu puit betoonist. Enne lõplikku kinnitamist kontrollime alati telgede pikkused ja diagonaalid ning kõikide nurkade täinurksuse. Siseseinte kinnitamiseks kasutame ankrukruvisid. Väga oluline on arvestada sellega, et ukse avadesse ei saa paigaldada kiilankruid, sest seal kulgevad põradakütte torud või kaablid.

Peale aluspuude paigaldamist kontrollime alati veelkord kogu aluspuude kõrguse laseriga. Horisontaalset viga +-5mm loetakse heaks tulemus. Seejärel paigaldame välisseinte aluspuude peale villasuka. Kõige optimaalsem on seda paigaldada nuiklambripüssiga.

Seinte paigaldust alustatame nurkadest ning kinnitame alt elementi kruvidega 6 * 160mm samm 300/400, seestpoolt. Seinaelementide heaks paigaldamiseks kastutame spetsiaalseid reguleermontaaži tugesid, millega saab elemendid väga täpselt lõplikult paika loodida.

Enne nurga teise seina elemendi paigaldust paigaldame seinte vertkaalnurka samuti villasuka. Peale teise elemendi paigaldust kinnitame elemendid omavahel (vertikaalvuuk) kruvidega 6*160 sammuga 300mm.

Seinte loodi paigaldamisel jälgime alati, et seintel ei oleks lohke või muhke ning vajadusel tegeleme nende likvideerimisega juba püstituse varases faasis.
Seinte loodimise aktsepteeritavaks veaks loeme kahe meetrisel loodil kuni 4mm.
Seinte paigaldamist alustame välisseintest ja pärast nende püstitust paigaldame siseseinad. Alustame alati kraana kaugeimast punktist ja lõpetades arvestame, et parima tulemuse saavutamiseks ei tohi piirata kraana vaatevälja.
Paigaldusel arvestame alati ka ilmastikuoludega ning suurema tuulega kasutame elementide fikseerimiseks köisi. Me peame väga oluliseks ka turvalisust ning enam ku 22 m/s tuulega ei ole püstitustööde teostamine enam mõistlik ning äärmuslikud ilmaolud võivad olla ohtlikud nii meeskonnale kui ka paigaldatavatele elementidele.
Laed ja vahelaed

Lagede paigaldusel jälgime alati lae elemendi servi. Oluline on tagada, et järgmise elemendi pikema osa serv tuleks eelmise elemendi serva peale, et tagada korrektne toestus. Peale paigaldust kinnitame elemendid nii omavahel kui ka ümber perimeetri seinte külge. Kogemusele tuginedes kinnitame siseseinad alles siis, kui hoone karp on koos ja avatäited ette pandud. Selline tegevuste järjekord arvestab hoone liikumisega püstituse ajal ning väldib lisatöid ja ajakulu.
Tööpäeva lõppedes katame alati kogu vahelae kinni, et vältida veekahjustuse tekkimist.
Kaldkatuse paigaldamisel paigaldame elemendi sama kaldega nagu planeeritud katus. Tööpäeva lõppedes klammerdame ja teibime windbreaki üleminekud, et vältida läbisadu.

Katuse ja seinaelementide paigaldamise lihtsustamiseks ja ohutuse tagamiseks on parim, kui on paigaldatud parallelselt telling.

Terrassid ja muud lahendused

Postide, terrasside ja treppida paigaldusel järgime alati paigalusjuhist. Oskusliku ja kogenud paigaldajana teeme eeltöö ning mõtleme läbi kogu paigalduse. Sellega väldime tellitud kraana seismist objektil ning optimeerime kulusid tellija jaoks.
Terrasside puit on immutatud ja kinnitamiseks kasutame välistingimustes kasutatavaid või roostevabasid kruvisid.

Fassaadid, lõpetused , tuulekastid

Pärast majakarbi püstitust ja avatäidete paigaldamist alustame niiskuse kogumist niisuskogujatega ja talvisel perioodil parima tulemuse saavutamiseks alustame ka kütmist. Suvisel perioodil piisab tuuletõmbe tekitamisest.

Fassaadi tööd algavad windbreaki ühendamisega teipimise või vineeri ribadega kinnitamise teel. Jälgime alati, et ülemine windbreak ulatuks alumise windbreaki peale. Oluline on saada ühendused tuulekindlaks.

Seejärel lisame vajalikud distantsliistud ja fassaadilauad. Fassaadilaudade paigaldamiseks kasutame naelapüstolit. Laudade lõikekohad värvime, et hiljem laua kuivamisel lõikekohad välja ei paistaks ning tulemus oleks visuaalselt ilus.
Sokli perimeetrisse paigadame horisontaalselt rotivõrgu, et närilised ei pääseks hoonesse. Samuti paigaldame tuulekasti ehitusel lauade taha putukavõrgu, et kaitsta tuulekasti lindude pesade eest.
Katus ja vihmaveesüsteem. Korsten.

Elementmajadel oleme enamsti kasutanud plekk ja sbs katust. Uuema lahendusena oleme alustanud ka Brotaankatuste kasutamist ning julgeme seda ka soovitada. Brotaankatuse paigaldus on lihtne ja kiire ning materjal on hingav ning tuleohutuse seisukohalt hea valik. Sbs katusega puitmajal on arvestatavalt suurem risk süttimiseks.
Vihmaveesüsteemide paigaldusel järgime alati tootja juhiseid ning rennide puhul jälgime, et oleks piisav kalle äravooluks.

Näpunäiteid tellijale

120-150m2 suuruse elementmaja karkassi püstitamise ajaks arvestame orienteeruvalt ühe nädala.
Parima tulemuse saavutamiseks oleks karkassi paigalduse ajaks mõistlik planeerida vihmavaba periood. Lumi ei ole paigaldamisel reeglina tekistuseks, kuna lund on võimalik püstituse vältel objektilt eemaldada. Lumisel perioodil püsitatava maja katuse paigaldamisel peab jälgima, et lund roovi vahele ei sajaks ning enne pleki paigaldust tuleb veel kord veenduda, et lund sinna sattunud ei oleks.

Lõpetuste aeg sõltub konstruktsiooni keerukusest ning tehtud eeltööst. Oluline on ka tootmise ja paigalajate koostöö optimaalsemate lahenduste leidmisel ja paigalduse kiiruse tõstmisel. Eramaja puhul suurusega 300 m2 ei tohi kogu prosess ehitusobjektil ületada 30-40 tööpäeva (koos lae roovide ja seinte kipside paigaldusega).
Parima tulemuse saavutamiseks on oluline, et kõik osapooled teevad omavahel koostööd. Oma kodu ehitamine võib olla üks olulisemaid projekte inimese elus ning me soovime olla Teile selles vääriliseks partneriks, sest maja ehitatakse reeglina üks kord ja kogu eluks

 

Meie lugupeetud klientide ehitusalased vajadused ja soovid on olnud meie olemasolu peamiseks põhjuseks. Pakume kõike seda, milles oleme silmapaistvalt parimad.