Tehases toodetud seinte- ja katuseelementide monteerimine ehitusobjektil toimub eelnevalt koostatud montaaziplaani alusel. Olulisemaks teguriks peame korraliku ettevalmistust montaazimeeskonna-, tehniliste kirjelduste ja plaanide ning montaazitarvikute ettevalmistamisel.

Esmaseks peamiseks eesmärgiks on monteeritud majaelemendid ja majakarp saada nn veekindlaks. Üldjuhul seinaelementide monteerimise juurde kuulub ka akende ja uste paigaldus, fassadi väljaehitamine, sisemised osalised kipsitööd ning tuulekasti väljaehitamine.
Olulist rõhku monteerimisaegsetel kraanatöödel pannakse turvalisusele.